Η Escapeway

Η EscapeWay ιδρύθηκε το 2000 από τον Γιάννη Βαΐτση, οδηγό ποταμού, συνοδό βουνού και ιστιοπλόο. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η ενασχόληση με τον χώρο των εναλλακτικών υπαίθριων δραστηριοτήτων και την ιστιοπλοΐα.

Οι δύο τομείς στους οποίους διαχωρίζεται η EscapeWay έχουν ως εξής:

Α. Την EscapeWay Outdoor Activities που έχει έδρα τη Σπηλιά της Λάρισας με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην φύση, όπως rafting, canyoning, trekking, κλπ. H περιοχή υλοποίησης των προγραμμάτων της είναι κατά βάση τα βουνά και τα ποτάμια της Κεντρικής Ελλάδας (Όλυμπος, Πιέρια, Κίσσαβος, Πήλιο, Πίνδος – Πηνειός, Βενέτικος, Ασπροπόταμος) με την δυνατότητα όμως μελέτης προγραμμάτων και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Β. Την EscapeWay Sailing Activities που έχει έδρα την Λάρισα και δραστηριοποιείται στην οργάνωση σχολών ιστιοπλοΐας, στις ναυλώσεις ιστιοπλοϊκών σκαφών, καθώς και στον προγραμματισμό ιστιοπλοϊκών εκδρομών, με περιοχή υλοποίησης το θαλάσσιο περιβάλλον των Βορείων Σποράδων. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της EscapeWay διέπεται από πνεύμα οικολογικής ευαισθησίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνώριση της σημασίας του σεβασμού και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της εταιρείας, πρωταρχικός μας στόχος είναι η αναβάθμιση των δεσμών του ανθρώπου με την φύση.Η πραγματική εναλλακτικότητα που προσφέρουμε είναι αυτή της δυνατότητας απόδρασης από το αστικό περιβάλλον, με ποιοτικές δραστηριότητες ανάπλασης του σώματος και του πνεύματος. Στους δικούς σας ρυθμούς προσαρμόζουμε προγράμματα μονοήμερα ή πολυήμερα μιάς συγκεκριμένης δραστηριότητας ή προγράμματα πολλαπλών δραστηριοτήτων, που θα σας γοητεύσουν, θα σας δώσουν εμπειρίες ανθρώπινων σχέσεων και θα σας γνωρίσουν τόπους και χρώματα ανεξίτηλα στις αισθήσεις σας.    

Οι στόχοι μας

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της εταιρείας, πρωταρχικός μας στόχος είναι η αναβάθμιση των δεσμών του ανθρώπου με την φύση.Η πραγματική εναλλακτικότητα που προσφέρουμε είναι αυτή της δυνατότητας απόδρασης από το αστικό περιβάλλον, με ποιοτικές δραστηριότητες ανάπλασης του σώματος και του πνεύματος. Στους δικούς σας ρυθμούς προσαρμόζουμε προγράμματα μονοήμερα ή πολυήμερα μιάς συγκεκριμένης δραστηριότητας ή προγράμματα πολλαπλών δραστηριοτήτων, που θα σας γοητεύσουν, θα σας δώσουν εμπειρίες ανθρώπινων σχέσεων και θα σας γνωρίσουν τόπους και χρώματα ανεξίτηλα στις αισθήσεις σας.    


RAFTING

CANYONING

MOUNTAINEERING

SAILING